Bestuur

Bestuur

Voorzitter – Brenda de Graaf

Penningmeester – Annelies Visser

Secretaris – Stéphanie Moor

Bestuurslid Muziek / 2e secretaris – Rob Scheenloop

Bestuurslid Concerten – Vera Scheenloop

Bestuurslid Kleding en Instrumentarium – Else van der Leck